Hyllie kyrka

Barn & familj

Barn & familj

Barnen har en självklar plats här i kyrkan. De är vår framtid, och det kanske är de som med sin självklarhet kan visa oss vägen till Guds rike.

Här hittar du det mesta om vår barnverksamhet. Barnkören, Juniorkören och Ungdomskören hittar du under musikfliken!

Äpplets förskola

Äpplets förskola har plats för 18 barn i åldrarna 1-6.
Här blandas gemenskap och glädje med kreativitet, utforskande och lärande.
Barns fantasi och nyfikenhet värderas högt och verksamheten formas utifrån deras önskemål och behov.
Förskolans storlek och låga personalomsättning skapar möjligheter till en mycket familjär känsla med starka relationer.
Välkommen att höra av dig för mer information, frågor eller köanmälan till förskolechef Sofie Rikte.

Kontakt och anmälan

Förskolechef Sofie Rikte, 070-825 16 10.

Öppet hus med musiklek

Onsdagseftermiddagar kl 14-16 öppnar vi huset för lek, prat och fika! Barn i alla åldrar är välkomna tillsammans med en vuxen. Kl 15-15.30 har vi sångstund med rytmik och rörelse. Terminen börjar den 5 september 2018. Ingen föranmälan.

Kontakt

Barnledare: Malin Holk, 040-27 93 46, Christina Sjöström, 040-27 93 08.

Babyrytmik

Kl 14 på onsdagar är det sång, rytmik och rörelse för de minsta barnen (upp till ca 1 år) med föräldrar. Terminen börjar den 5 september 2018. Välkommen!

Kontakt

Barnledare Malin Holk 040-27 93 46.

Hyllie Kids

För barn årskurs F-3. Vi träffas varje torsdag kl 15.30-17.30 (OBS tiden!) och gör olika aktiviteter, spel och ibland matlagning. Terminsstart 6 september 2018.

Kontakt och anmälan

Pedagog Jenny Sjölin, 040-27 93 39, präst Christina Sjöström, 040-27 93 08.