Hyllie kyrka

Barn & familj

Barn & familj

Barnen har en självklar plats här i kyrkan. De är vår framtid, och det kanske är de som med sin självklarhet kan visa oss vägen till Guds rike.

Här hittar du det mesta om vår barnverksamhet. Barnkören, Juniorkören och Ungdomskören hittar du under musikfliken!

Äpplets förskola

Äpplets förskola har plats för 18 barn i åldrarna 1 till 5 år. Den startades av Svenska Kyrkans Unga i Malmö 1988 och är församlingens egen förskola sedan år 2000.
På Äpplet är kreativitet viktigt – vi är skapade till skapande människor och vi aktiverar barnens fantasi och inlevelseförmåga genom musik, drama, färg, form och rörelse.
Vi tror att barn som får trygghet, kärlek och omsorg blir självständiga, ansvarskännande och harmoniska människor.

Kontakt och anmälan

Sofie Rikte, föreståndare 040-27 93 04

Öppet hus med musiklek

Onsdagseftermiddagar kl 14-16 öppnar vi huset för lek, prat och fika! Barn i alla åldrar är välkomna tillsammans med en vuxen. Kl 15-15.30 har vi sångstund med rytmik och rörelse. Terminen börjar den 5 september 2018. Ingen föranmälan.

Kontakt

Malin Holk, 040-27 93 46 eller Christina Sjöström, 040-27 93 08

Babyrytmik

Kl 14 på onsdagar är det sång, rytmik och rörelse för de minsta barnen (upp till ca 1 år) med föräldrar. Terminen börjar den 5 september 2018. Välkommen!

Kontakt

För information, kontakta Malin Holk 040-27 93 46.

Hyllie Kids

För barn årskurs F-3. Vi träffas varje torsdag kl 15.30-17.30 (OBS tiden!) och gör olika aktiviteter, spel och ibland matlagning. Terminsstart 6 september 2018.

Kontakt och anmälan

Jenny Sjölin, 040-27 93 39 eller Christina Sjöström, 040-27 93 08