Hyllie kyrka

Barn och familj

Barn och familj

Hos oss kan du komma som du är och vara dig själv. Vi gör roliga saker tillsammans för vi tycker om att vara med varandra. I våra verksamheter får barn och ungdomar växa och utvecklas som dem de är skapade att vara. Gud gör inga misstag. Kom och var med!

Här hittar du det mesta om vår barnverksamhet. Barnkören, Juniorkören och Ungdomskören hittar du under musikfliken!

Äpplets förskola

Äpplets förskola har plats för 18 barn i åldrarna 1-6. Här blandas gemenskap och glädje med kreativitet, utforskande och lärande. Barns fantasi och nyfikenhet värderas högt och verksamheten formas utifrån deras önskemål och behov. Förskolans storlek och låga personalomsättning skapar möjligheter till en mycket familjär känsla med starka relationer. Välkommen att höra av dig för mer information, frågor eller köanmälan till förskolechef Sofie Rikte.

Kontakt och anmälan

Förskolechef Sofie Rikte, 070-825 16 10.

Öppet hus med babyrytmik och musiklek

Onsdagar kl 14-16 öppnar vi huset för lek, prat och fika! Barn i alla åldrar är välkomna tillsammans med en vuxen. Ingen föranmälan. Babyrytmik för barn upp till ca 1 år k. 14.00. Kl 15-15.30 har vi musiklek för barn 1-3 år. Terminen börjar 11 september 2019 och slutar 11 december 2019. 30 oktober är verksamheten inställd.

Kontakt

Barnledare: Malin Holk, 040-27 93 46, Christina Sjöström, 040-27 93 08.

Hyllie Kids

För barn från förskoleklass till och med årskurs 3. Vi träffas varje torsdag kl 15.30-17.30 och gör olika aktiviteter, spel och ibland matlagning. Terminsstart 12 september. Avslutning 12 december. Ingen träff 31 oktober.

Kontakt

Präst Christina Sjöström, 040-27 93 08.