Hyllie kyrka

Diakoni

Diakoni

Diakoni betyder tjänst och innebär omsorg om människan i livets olika situationer. Att värna om medmänniskan och hålla människovärdet högt är diakonins stora uppgift.

Diakoniexpeditionen är öppen för obokade besök måndag, tisdag och torsdag kl 10-11. På telefon nås diakon säkrast på förmiddagar. Får du inget svar, lämna ett  meddelande med namn och telefonnummer så ringer diakonen upp. Välkommen att höra av dig!

Under vecka 27 – 31 är diakoniexpeditionen öppen kl 13 – 14 tisdag 30 juni, torsdag 2 juli, tisdag 7 juli samt torsdag 9 juli.

Den 13 – 17 juli är diakoniexpeditionen STÄNGD.

Under tiden 20 – 31 juli hänvisas till Sophie Klussmann, diakon i S:t Mikaels kyrka, tel 040 – 27 93 38.

 

Kontakt

Diakon
Charlotte Lundh
0706 – 29 85 81
040-27 92 85
[email protected]

Två personer vid strandkanten med havet i bakgrund

NÅGON ATT TALA MED
Behöver du någon att prata med om saker som tynger dig eller något du går och grubblar på? Du kan alltid ha ett enskilt samtal med någon av oss präster och diakoner. Vi har tystnadsplikt. Du kan även ringa jourhavande präst, alla nätter kl 21-06. Du ringer 112 och ber att få bli kopplad till jourhavande präst. Här hittar du kontaktuppgifter till Hyllie kyrka

Kontakta Hyllie kyrka

MOMENT 22
Moment 22 är en verksamhet som syftar till att hjälpa människor som har hamnat i moment 22 i livet. Det kan gälla bostad, arbete, myndigheter med mera. Den som får stöd, kunskap och mod kan själv gå vidare – och känna sig starkare.

Hyllie kyrka samarbetar med olika företag och bidragsgivare samt kommunen för att tillsammans ge individer möjlighet till större makt över sina egna liv. Verksamheten kommer från Hyllie kyrkas sociala arbete – diakonin.

Kontakt

Vill du veta mer? Kontakta Kenth Carlsson, 040-27 92 81

Ljus_ljusbärare_interiör_hyllie_kyrka

VILL DU HJÄLPA TILL VID GUDSTJÄNSTER?
Sedan många år tillbaka finns i Hyllie kyrka en gudstjänstgrupp av lekmän som på ett konkret sätt vill engagera sig i gestaltandet av gudstjänsten. Det kan handla om att läsa en text eller bön, bära kors eller ljus vid en procession, hjälpa till vid nattvarden, ta upp kollekten eller något annat. Idag är vi ungefär tjugo personer i gruppen. Några gånger per år samlas vi under trevliga former för gemensamt tankeutbyte och samtal kring gudstjänst och gudstjänstutveckling.

Kontakt

Intresserad? Kontakta församlingsherde Kenth Carlsson, 040-27 92 81 för mer information!

MITT I VECKAN
Vår träffpunkt ”Mitt i veckan” är öppen för alla. Kom och var med i gemenskapen! Efter kaffe och pratstund lyssnar vi på dagens program. Vi träffas på Gamlegård varannan tisdag kl 14-16, om inget annat anges. Programmet hittar du i kalendern under Hyllie kyrka.

Mitt i veckan är inställt under resten av vårterminen pga coronaviruset.

Kontakt

Charlotte Lundh,  040-27 92 85

Blad på gren

LEVA VIDARE-GRUPP
För dig som drabbats av att en nära anhörig gått bort.
Sorgen kan se olika ut för oss men det finns mycket som är gemensamt. Många gånger kan det känns bra att träffa andra som är i samma situation.
Hyllie kyrka erbjuder under året den som mist sin maka/make eller sambo möjlighet att delta. Personlig inbjudan skickas ut till berörda.

Kontakt

Charlotte Lundh, 040-27 92 85

FRIVILLIG
Du som vill sätta guldkant på tillvaron genom att bli frivilligarbetare i vår kyrka är välkommen att höra av dig. Insatserna kan handla om t.ex. att besöka någon, vara sällskap på promenader eller hjälpa till vid kyrkobesök.

Vi tar också gärna emot nya medlemmar i vår kaffegrupp som förbereder kyrkkaffet efter elvagudstjänsten (uppehåll under sommaren). Det är gott i dubbel bemärkelse att äta en smörgås och prata en stund innan man går hem!

Kontakt

Vill du veta mer? Kontakta Charlotte Lundh, 040-27 92 85