Begravning

Det är viktigt att ta farväl. Särskilt viktigt är det vid livets slutliga avsked – döden.
Inför döden är de flesta av oss nybörjare, att ta farväl av en nära anhörig kan vara oerhört smärtsamt och tungt. Bibelns texter kan vara ett stöd i sorgen och smärtan, och sederna som finns i en begravningsgudstjänst kan fylla grundläggande mänskliga behov av trygghet och kontinuitet.
Begravningsgudstjänst kan äga rum i vår egen kyrka. Det finns även möjlighet att ha en minnesstund i församlingssalen efteråt.

Kontakt

Som regel väljer man att kontakta en begravningsbyrå som sedan kontaktar kyrkan, men du kan också ringa pastorsexpeditionen på 040 – 27 90 01.

begravningsbild