Gamlegård

Till Hyllie nr 27, eller Gamlegård som vi nu kallar det, har det hört stora markområden.

Vid enskiftet 1809-1825 organiserades jordbruket om, så att bönderna slapp bruka en massa små osammanhängande åkertegar. Gårdarna som legat kring dåvarande Hyllie kyrka flyttades ut till de tidigare vångarna, och Gamlegård hamnadelängst ut mot Fosies dåvarande sockengräns, vid dagens Kroksbäck. Här hittar du idag Hyllie kyrka.

20130828_135601web1

Hyllie Gamlegård, sedd norrifrån med Bunkeflo kyrka i bakgrunden.
Oljemålning av H Kemner 1907. Tack till Eva Melander.