Hyllie gamla kyrka

Från början av 1200-talet låg kyrkan i Hyllie by, på den plats där kyrkogården fortfarande finns kvar. 1889 revs denna kyrka och ersattes med Limhamns kyrka som invigdes 1890.
Från Hyllie följde en del saker med till den nya kyrkan: kyrkklockorna, sju oljemålningar, ett krucifix, en sabel(!) och ett dopfat.
1908 ändrades församlingsnamnet till Limhamn, men 1969 delades församlingen och det bildades åter en församling med namnet Hyllie.

2014 ändrades församlingsgränserna återigen, och Hyllie församling är nu en del av Malmö pastorat.

hylliegamlakyrkaweb1

Hyllies första kyrka. Målning av Euphemia Ivarsson, 1880-talet.