Under hösten startar en samtalsgrupp för dig som förlorat en nära anhörig. Gruppen leds av präst och diakon.

Att förlora en nära anhörig är svårt. Sorgen och saknaden är individuell och på samma gång allmänmänsklig. Ingen kan förstå en annan människas sorg, men att dela den med andra kan vara en hjälp i sorgearbetet. Gruppen träffas vid sex tillfällen under hösten, dag eller kvällstid beroende på deltagarnas önskemål. Präst och diakon leder gruppen.

Frågor och intresseanmälan
Hanna Malmqvist, präst
040-27 91 18,  hanna.malmqvist@svenskakyrkan.se