3 mars kl 12.00 är det vernissage för konstutställningen Yta och djup av dekorationsmålaren Fredrika Linse.

Vad är det som syns på ytan? Vad är ytan gjord av och vad finns där bakom? Vad är sant och vad är illusion? Kan djupen synas på ytan?

Fredrika Linse är dekorationsmålare och använder en mängd olika tekniker och material i sina konstverk som spänner från bildkonst till möbler och ikoner. Gemensamt för hennes konst är leken med yta och djup. Trompe lòeil eller illusionsmålning handlar om att sudda ut gränsen mellan fantasi och verklighet. Bilden tycks tredimensionell och betraktaren dras till bilden för att se om det avbildade föremålet är målat eller inte.

Utställningen hänger i Kronsalen under fastan och är öppen i samband med kyrkans öppettider.