Juni, juli och augusti har klädförrådet stängt.
Ingen inlämning av kläder under den tiden.