Jesusverkstad den 20 oktober  kl 15.45-17.00

Jesus var tydlig med att tro är något man agerar. Hans inbjudan till lärjungarna om att följa med och se gäller också oss!
Vi läser en bibeltext, inspireras av berättelsen och diskuterar hur vi kan omsätta berättelsens mening i handling.

Anmälan senast måndagen före varje träff:

Michael Andersson   Telefon: 040-27 91 31