Eldsjälar – ge av din tid och ditt engagemang

Längtar du efter ett sammanhang? Vad är du bra på? Eldsjälar är alla som ger av sin tid och sitt engagemang till arbetet i Kirsebergskyrkan. Just du och din erfarenhet kan göra skillnad för en annan människa. Har du en idé om vad du kan göra, kontakta oss. Här nedan finns några förslag på uppgifter

Gudstjänstvärd

Vill du vara med och på ett särskilt sätt bära vår gemensamma gudstjänst genom att ibland ha uppgifter i gudstjänsten? Exempel på uppgifter är att tända
ljus, ta upp kollekt, läsa en text eller dela ut nattvard. För mer information, kontakta Hanna Malmqvist.

Reception

Vår reception är öppen varje vardag och bemannas av ideella krafter. Vill du vara en del av det arbetet, kontakta Yvonne Andersson.

Besöksverksamhet

I samverkan med Röda korset och Rädda Barnen besöker vi en gång i veckan en flyktingförläggning där det bor många barn. Vi har med fika och leker och pysslar med barnen. Vi besöker också Segevångsgården några gånger per termin. Vill du ge av din tid och besöka flyktingförläggningen, kontakta expeditionen.

Sopplunch och servering

Vill du hjälpa till vid sopplunchen eller vid något av de tillfällen Kirsebergskyrkan medverkar i större evenemang på Backarna? Kontakta Lotta Annermarken.

Klädförrådet

Genom att människor skänker klädesplagg och skor till vårt klädförråd kan vi hjälpa behövande människor i vårt närområde. Klädförrådet behöver ständig påfyllnad. Vi söker hela och rena kläder, skor, barnvagnar och resväskor. Inlämning till klädförrådet sker i receptionen måndag till fredag 09.00-15.00.

Konstnär eller musiker?

Varje termin vill vi gärna ge plats för att hänga en utställning i kyrkan. Bildkonst, foto, skulptur. Vill du ställa ut? Kontakta Hanna Malmqvist för mer information.

Kontakt

Ring 040-27 91 30 för mer information om hur du kan hjälpa till.