Eldsjälar – ge av din tid och ditt engagemang

Längtar du efter ett sammanhang? Vad är du bra på? Eldsjälar är alla som ger av sin tid och sitt engagemang till arbetet i Kirsebergskyrkan. Just du och din erfarenhet kan göra skillnad för en annan människa. Har du en idé om vad du kan göra, kontakta oss. Här nedan finns några förslag på uppgifter

Gudstjänstvärd

Vill du vara med och på ett särskilt sätt bära vår gemensamma gudstjänst genom att ibland ha uppgifter i gudstjänsten? Exempel på uppgifter är att tända
ljus, ta upp kollekt, läsa en text eller dela ut nattvard. För mer information, kontakta Hanna Malmqvist.

Reception

Vår reception är öppen varje vardag och bemannas av ideella krafter. Vill du vara en del av det arbetet, kontakta Yvonne Andersson.

Sopplunch och servering

Vill du hjälpa till vid sopplunchen eller vid något av de tillfällen Kirsebergskyrkan medverkar i större evenemang på Backarna? Kontakta Lotta Annermarken.

 

 

Kontakt

Ring 040-27 91 30 för mer information om hur du kan hjälpa till.