MUSIK OCH KONST

Kirsebergskyrkan

Musik och konst i Kirsebergskyrkan

I Kirsebergskyrkan finns många körer och en mångfald av musikaliska uttryck. Musik, sång, dans, poesi och konst möts flera gånger om året i våra mässor och konserter. De olika konstformerna berör vårt innersta och öppnar våra ögon för det andliga.

Musikens språk är gränslöst och berör oss alla på olika vis. Musikmässor och konserter i Kirsebergskyrkan bjuder på toner i varierande stilar och konstellationer. Nya musikmässor och musikaliska projekt arbetas fram kontinuerligt.

 

Kalender musikmässor och konserter

 

Musikmässor och konserter

Kontakt

Organist
Camilla Gaglianello
0762-240 008
040-27 93 39
[email protected]
Organist
Maja Malmström
0722-319736
040-27 91 37
[email protected]

Konstutställning

Konst i kyrkan

Utställningar, litterära, musikaliska och andra konstnärliga gestaltningar får utrymme både i kyrkan och i församlingshemmet. Konsten är ett språk bland många andra som hjälper och utmanar oss att tyda och tolka livet. Konsten hjälper oss ytterligare att tolka och förstå de bibliska texterna som berättar om vad det innebär att vara människa.

Varje termin vill vi gärna ge plats för att hänga en utställning i kyrkan. Bildkonst, foto, skulptur.
Vill du ställa ut, kontakta oss