Om kyrkan

Kirsebergs kyrka, ritad av domkyrkoarkitekt Theodor Wåhlin, byggdes på 1920-talet som en småkyrka inom S:t Pauli församling. Den invigdes 1928. Kirseberg blev egen församling 1949 och därmed kom kyrkan att bli församlingskyrka. Den byggdes med hjälp av donerade och insamlade medel och blev därför något av en folkets kyrka. Kirsebergs kyrka har en lantlig prägel. Vid en första anblick har den utseende av en medeltida landsortskyrka. Den är liten, vitkalkad och med torn i norr.

Mycket förutseende byggdes kyrkan redan från början med tillhörande församlingssalar. En av dessa kan kombineras med kyrkorummet och gör då kyrkan dubbelt så stor. Såväl 1973 som 2007 gjordes en stor till- och ombyggnad av församlingshemmet.

Interiört är det ett enkelt och ljust kyrkorum med tunnvalv och kor i söder. Ett stort målat glasfönster har sin plats i koret och i väster finns höga blyinfattade fönster.

Idag välkomnar kyrkan till förträffliga aktivitets- och konferensrum, ett körrum, festsal, matsal, ett restaurangkök och inte minst ett underbart vackert kyrkorum.

forsamlingsblad_kirsebergskyrkan_bild_2014