Fairtrade

Fairtrade i fokus i oktober

10 oktober föreläsning om Fairtrade.
Föreläsningen hålls i anslutning till sopplunchen, Backasalen.
23 oktober 17.00 Middag med Fairtrade-tema
Backasalen

 

Varje höst arrangerar organisationen Fairtrade Sverige en stor kampanj för att fler ska upptäcka hur enkelt det är att göra skillnad för odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom genom att välja Fairtrade-märkta produkter. Runt om i landet pratas det Fairtrade i butiker, bland konsumenter, på företag och i organisationer. Fairtrade-systemet syftar till att skapa förutsättningar för anständiga villkor i produktionen av kaffe, kakao och många andra varor som importeras till Sverige. Genom Fairtrade förbättras villkoren för 1,65 miljoner hushåll som är beroende av jordbruket som inkomstkälla. Som medlem i föreningen för Fairtrade i Sverige och delägare i Fairtrade AB bidrar Svenska kyrkan till en ökad efterfråga på certifierade varor. Det sker dels genom satsningar gentemot konsumenter, dels genom att kyrkor kan Fairtradediplomera sig och bidra till ökad efterfrågan i församlingen och närsamhället.

FAIRTRADE I SIFFROR
• Under 2016 såldes Fairtrade-märkta varor i
Sverige till ett värde av 3,6 miljarder kronor.
• Varannan ros, var tionde kaffekopp och var
sjätte banan som säljs i Sverige kommer från
en Fairtrade- certifierad odling/koooperativ.
• 1,65 miljoner odlare och anställda i 74 länder
omfattas av Fairtrade.

Allt fler väljer fairtrade – märkt

fairtrade_stor

Varje gång du väljer Fairtrade – märkt  bidrar du till att odlare och anställda kan förbättra sina arbets- och levnadsvillkor.

Fairtrades hemsida

Kontakt

040-279130