MILJÖ OCH HÅLLBARHET

Kirsebergskyrkan

Vårt miljöarbete

Kompostering, biodling, grönsaksodling, ljustillverkning, solpaneler och ett ekologiskt kök. I Kirsebergskyrkan tänker vi på miljön. Jorden vi lever på och av är oss bara till låns och vi har ett ansvar att förvalta den. Därför försöker vi se till att våra verksamheter bidrar till en bättre miljö. Ekoteologi, helt enkelt.

Vi odlar och komposterar
Allt icke animaliskt avfall komposterar vi i vår egen kompost. Av jorden odlar vi grönsaker, kryddor och altarblommor. Våra  altarblommor kommer från våra egna odlingar under tiden maj – oktober. Under vinterhalvåret köper vi in Fairtrade-märkta blommor. 

Biodling
Till vår hjälp med odlingarna har vi våra bin som huserar i fyra bikupor på församlingshemmets tak. Vår förhoppning är att våra kupor bidrar till att rädda bina som art och att vi på så sätt bidrar till att blommor, fruktträd och andra växter i vårt närområde blir pollinerade.

Förnybar energi
Alla ljusstumpar som blir över i kyrkan återvinns till nya ljus. Solpaneler på taket förser oss med förnybar energi.

Växthuset en plats att växa i
Nu har vi en odlingssäsong bakom oss, många lärdomar rikare. Just nu börjar det spira så smått igen. vi har tre sittgrupper på plats och varma dagar sitter vi gärna där ute med en kopp kaffe. Välkomna att titta in och sitta ner en stund.

 

 


Häftet ”Ett solidariskt altarbord” kan beställas
genom Kirsebergskyrkan och kostar 40 kr + porto. 

Maila din beställning till kirseberg.malmo@svenskakyrkan.se