MILJÖ OCH HÅLLBARHET

Kirsebergskyrkan

Vårt miljöarbete

Så här tänker vi!
Jorden vi lever på har inte outtömliga resurser. Vi har livet och jorden till låns, därför behöver vi förvalta den på ett hållbart sätt. Därför försöker vi se till att våra verksamheter bidrar till en bättre miljö. Ekoteologi, helt enkelt.

Som en konsekvens av Kirsebergskyrkans miljöprofil har olika verksamheter växt fram. Här återvinns stearin från andra kyrkor i Malmö till nya ljus, böneljus och altarljus. Här samlas kläder in till behövande. Här finns ett växthus och odlingar där blommor, frukt, och grönsaker odlas. Här finns bin som pollinerar världen och berikar oss med fantastiskt god honung.

Vill du vara med och engagera dig på något sätt i arbetet kring våra odlingar är du varmt välkommen. Vill du ta en kopp kaffe och prata en stund i växthuset går det också bra. Håll utkik under våren efter träffar med fokus på social och ekologisk hållbarhet.

Miljögruppen

Hösten 2018 etablerades Kirsebergskyrkans nya miljögrupp. Gruppen består av två förtroendevalda ur Verksamhetsrådet och tre representanter ur personalen. Uppdraget för Kirsebergskyrkans miljögrupp är att under året kontinuerligt uppdatera och revidera den miljödiplomering som genomfördes i församlingen för några år sedan. Kirsebergskyrkan är diplomerade i fas 3.

Miljögruppens uppdrag är också att påminna om att det ska finnas med ett hållbarhetstänkande och miljöperspektiv i alla verksamheter i församlingen. Detta tar sig bland annat uttryck i hur material beställs, vad köket serverar, hur vi reser och att vi återanvänder i största möjliga mån.

Vi odlar och komposterar
Allt icke animaliskt avfall komposterar vi i vår egen kompost. Av jorden odlar vi grönsaker, kryddor och altarblommor. Våra  altarblommor kommer från våra egna odlingar under tiden maj – oktober. Under vinterhalvåret köper vi in Fairtrade-märkta blommor. 

Biodling
Till vår hjälp med odlingarna har vi våra bin som huserar i fyra bikupor på församlingshemmets tak. Vår förhoppning är att våra kupor bidrar till att rädda bina som art och att vi på så sätt bidrar till att blommor, fruktträd och andra växter i vårt närområde blir pollinerade.

Förnybar energi
Alla ljusstumpar som blir över i kyrkan återvinns till nya ljus. Solpaneler på taket förser oss med förnybar energi.

Växthuset en plats att växa i
Nu har vi en odlingssäsong bakom oss, många lärdomar rikare. Just nu börjar det spira så smått igen. vi har tre sittgrupper på plats och varma dagar sitter vi gärna där ute med en kopp kaffe. Välkomna att titta in och sitta ner en stund.

För mer information om miljöarbetet i Kirsebergskyrkan:

Janne Rantala 040 – 279179

[email protected]

 

 


Häftet ”Ett solidariskt altarbord” kan beställas
genom Kirsebergskyrkan och kostar 40 kr + porto. 

Maila din beställning till [email protected]