Bromötet

Bromötet är ett informellt nätverk i stadsdelen Kirseberg som funnits sedan 1999.

I nätverket ingår föreningar, organisationer, bibliotek, kyrkan, kulturföreningen, skolan, bildningsförbund med flera.

Bromötet träffas ett par gånger per termin. På mötena diskuteras och informeras om vad som händer i närområdet, kommande projekt och verksamheter. Gruppen gör också gemensamma studiebesök för att stärka gemenskapen och öka kunskaperna i ett specifikt ämne.

Bromötet ansvarar för och genomför flera årligen återkommande stora stadsdelsarrangemang, såsom Internationella kvinnodagen, Backanatten och vår- och höstfesten i Kirseberg.

Samarbetspartners

Nätverket Bromötet uppmärksammar varje år Internationella Kvinnodagen den 8 mars.

I Kirsebergs kulturshus bjuder vi in till fest för alla åldrar, med mat, föreläsningar, dans, musik, och film.

Utdelning av Elsapriset, delas ut till en person eller organisation/förening och som gjort insatser som fått betydelse för andra människor.

Kontakt

Hanna Malmqvist, arbetsledande präst
040- 27 91 18