Kontakta oss

Växel 040-27 90 00 öppen måndag-fredag kl 9-15.30
Epost: [email protected]
Postadress: Svenska kyrkan Malmö, Box 346,  201 23 Malmö
Besöksadress administrativa enheter: Kyrkans hus, Fiskehamnsgatan 3, Malmö

Organisationsnr: 252003-1051
Faktureringsadress:
Malmö Pastorat, Referens: (skriv namn på beställaren eller enhet)
Fack 778 00 001, Box 15018, 750 15 Uppsala