Administrativa enheter

Kyrkoherde

Per Svensson
040-27 90 44

Kyrkoherdens administrativa koordinator

Katarina Stenberg
040-27 90 11

Administrativ chef

Anna Svartbeck Lilja
040-27 90 29

Kommunikationsenhet

Karin Rosvall
040-27 90 02

Personalenhet

Jan Ryde
040-27 90 09

Ekonomi- och löneenhet

Christina von Leitgeb
040-27 90 16

Fastighetsenhet

Nils-Urban Råwall
040-27 93 69

IT- och Telefonienhet

Daniel Smith
040-27 90 35

Adress

Besöksadress: Fiskehamnsgatan 3
Postadress: Box 346
Postnummer: 201 23 MALMÖ

deko