Till Kraftstationen är du välkommen som du är!

Oavsett bakgrund, framtidsdrömmar, tro, religion, könsidentitet, etnicitet, sexuell identitet eller vad som än spelar in i vem du är eller hur du definierar dig så finns här rum för dig. Du hittar den färgsprakande mötesplatsen i hjärtat av Malmö på vår nya adress Själbodgatan 4A.

Kraftstationens verksamhet består av olika delar

Den öppna mötesplatsen med öppet måndagar jämna veckor kl. 16.00-20.00. Ålder 16-25 år.

Mobil mötesplats- På bestämda platser och tidpunkter efter bokning.

Möjlighet till samtal och enskilt stöd.