Stöd och samtal

Utanför mötesplatsens öppettider kan du också ringa eller boka tid för att träffa oss som jobbar på Kraftstationen.

Vad går att prata om?

Allt du vill, men till exempel: relationer till kompisar och familj, tankar om livet i stort och smått, tro och religion, funderingar om identitet och sexualitet, skolsituationen, rädslor, tankar inför framtiden, att du känner dig deppig, ensam, orolig, glad eller kär!

Tystnadsplikt

Under ett enskilt samtal råder tystnadsplikt, vilket innebär att vi inte får berätta vidare det som sagts under samtalet. Vi har också anmälningsplikt. Det betyder att om vi får veta att någon under 18 år befinner sig i en utsatt situation och far illa, är vi enligt lag skyldiga att kontakta socialtjänsten som kan ge ytterligare stöd. Bra att veta också är att prästerna på Kraftstationen har absolut tystnadsplikt. Det innebär att prästerna inte har någon anmälningsplikt och därmed aldrig får föra vidare det som sagts, inte ens till socialtjänsten. Fråga gärna oss om hur tystnadsplikten fungerar om du vill veta mer.

Vad mer kan en få hjälp med?

Vi hjälper gärna till med olika saker utifrån vad du behöver, som att skriva jobbansökningar, fylla i blanketter, göra budget, söka CSN, hjälp med läxor eller liknande. Du kan även få stöd med någon som följer med dig på ett möte eller hjälper dig att få kontakt med till exempel skola, ungdomsmottagning, psykiatri, arbetsförmedlingen, tandläkare med flera.

Hit kan du också vända dig för att få hjälp

Jourhavande präst- alla dagar kl. 21-06 (112-be att få tala med präst)
Nationella Hjälplinjen- alla dagar kl. 13-22 (0771-22 00 60)
Rädda barnens stödlinje- alla dagar kl.15-18 (0200–77 88 20) Du kan tala med någon på svenska, engelska eller dari. Vissa dagar även på arabiska, somaliska, pashto och tigrinja.
Mind- öppet alla dagar kl 06-24 (90101)

Kontakt

S:t Petri kyrkas expedition: 040-27 90 43
Här hittar du telefonnummer till oss som jobbar på Kraftstationen.