Är du nyfiken på kristen tro?
Att dela tankar och funderingar om mening och liv?

Delta i en öppen samtalsgrupp. Du behöver inte vara döpt eller konfirmerad, men kanske vill du bli det?

Vi träffas tisdagar kl 19-20.30 i församlingshuset, Linnégatan 17. Gruppen startar när tillräckligt många anmält intresse.

Samtalen utgår från boken: ”Sju steg i kristen tro”

 

Anmälan och information: Anna Hansson
E-post: anna.hansson@svenskakyrkan.se

Telefon: 076-768 78 51