Limhamns kyrka får en ny orgel!

Just nu är kyrkan stängd. Rummet där orgeln ska byggas har gjorts iordning och nu inväntar vi leverans av alla pipor.

Den nya läktarorgeln byggdes ursprungligen 1867 av P L Åkerman & Lund Orgelfabrik i Stockholm och har genomgått ombyggnad vid ett flertal tillfällen under åren. Den har stått på Musikaliska Akademien i Stockholm och tjänat som undervisningsinstrument åt ett flertal kända organister, bland andra Gustav Hägg och Otto Olsson! Rolig fakta: Orgeln omnämns av August Strindberg i Den romantiske klockaren på Rånö.