Limhamns kyrka har en ny orgel!

Invigning av den nya orgeln är planerad till den 1 september men redan under sommaren blir det massor av orgelkonserter! Läs mer här

Den nya läktarorgeln byggdes ursprungligen 1867 av P L Åkerman & Lund Orgelfabrik i Stockholm och har genomgått ombyggnad vid ett flertal tillfällen under åren. Den har stått på Musikaliska Akademien i Stockholm och tjänat som undervisningsinstrument åt ett flertal kända organister, bland andra Gustav Hägg och Otto Olsson! Rolig fakta: Orgeln omnämns av August Strindberg i Den romantiske klockaren på Rånö.