Under sommaren är kyrkan öppen onsdag, torsdag och fredag kl 13-15 och i samband med söndagens gudstjänst, som firas kl 11. Den är också öppen i samband med dop och vigslar på lördagarna så välkommen in om du har vägarna förbi.