Vi följer rådande rekommendationer och pausar därför de flesta mötesplatser tillsvidare, i omsorg av våra medmänniskor.

Det gäller Sopplunchen, Öppet hus för daglediga, Qigong, Språkcaféet, Stickcaféet, Optimistkören, vår secondhandbutik ReUse och våra öppna mötesplatser för barn (Sång och lek, Babycafé och Café Papa).

Denna vecka är även repetitionerna för Limhamns kyrkokör, Ungdomskören och barnkörerna inställda.