22 juni till 17 juli kan du uppleva Limhamns kyrkogård med alla fem sinnen genom en 1, 2 km lång sinnesvandring runt kyrkogården. Hämta kartan vid trappan till Limhamns kyrka och börja din vandring.

Vandringen vänder sig framförallt till föräldrar med små barn men kan vara fin att uppleva för både små och stora. Vandringen är anpassad för både barnvagn och rullstol.

Vid vandringens slut får du gärna lämna en teckning eller hälsning till kyrknalle Alex i hans brevlåda invid kyrktrappan.

Stopp 1

Det finns dag och det finns natt, det finns ljus och det finns mörker. Utan solljus skulle ingenting kunna växa. Upptäck blommorna runt omkring dig. Varje morgon öppnar blommorna sina kronblad och vecklar ut sig tack vare solens strålar. Böj dig fram och känn blommornas doft.

Vad doftar det? Försök att beskriva med ord eller tecken.

Stopp 2

I allt liv finns det vatten. Ett litet frö behöver vatten för att gro och vi människor består till stor del av just detta ämne. Inget levande klarar sig utan vatten. Under himlen täcks ungefär tre fjärdedelar av jordens yta av vatten.

Du står nu vid en av kyrkogårdens vattenposter. Varsågod att smaka, det är bara att trampa på pedalen! Vad smakar det? Sött, salt eller något helt annat?

Stopp 3

Jorden är full av grönska. Örter och träd är fyllda med frukter och frön som får sprida sig och växa. Ibland talar vi om livets träd med grenar som sträcker sig mot himlen och med rötter som är rotade här på jorden. Trädet framför dig är ett glanskörsbärsträd.

Känn med din hand på trädets bark. Hur känns det? Kanske känns det som livet självt, mjukt och lent men stundvis kantigt och hårt.

Stopp 4

På nattens himmel lyser månens svaga sken och himlavalvet är fullt av strålande stjärnor. Natten följs av att en ny dag gryr och det stora ljuset kommer åter. Med varje ny morgon kommer ljuset med hopp om en ny början.

Lyft upp molnet som hänger i trädet och kika upp mot himlen. Vad ser du? Kanske upptäcker du något nytt.

Stopp 5

Både vatten och vind vimlar av levande varelser. I havets djup finner vi havsdjur av olika slag och uppe i skyn seglar fåglar fram. Idag finns det ungefär 10 000 levande fågelarter på jorden. Här på Limhamns kyrkogård så trivs bland annat koltrast, blåmes och talgoxe. Om du tittar noga på stammen på de stora träden kanske du upptäcker en nötväcka eller trädkrypare.

Slut dina ögon och lyssna efter fåglarnas sång. Kan du höra någon särskild art?

Stopp 6

Vilken rikedom av variation och mångfald det finns på vår jord. Alla levande arter är delar av samma ekosystem och skapelse. Vi är alla beroende av varandra och påverkar varandra. Att vara människa är att vara en del av naturen. När vi tar hand om naturen tar vi hand om oss själva.

Ta dig ut på gräsmattan och omfamna dig själv i en stor kram. Hur känns det? Du är människa mitt i skapelsen.

Stopp 7

”En vänlig grönskas rika dräkt har smyckat dal och ängar. Nu smeker vindens ljumma fläkt de fagra örtesängar, och solens ljus och lundens sus och vågens sorl bland viden förkunna sommartiden.” (Psalm 201)

Nu är vandringen snart slut. Hitta en plats där du kan sätta dig ner. Ibland behöver våra sinnen bara ro och tid att slappna av.

Kyrkan är öppen för ljuständning och bön.