Gudstjänst i Limhamns kyrka

GUDSTJÄNST I CORONATID

Nu öppnar vi kyrkporten till Limhamns kyrka igen. Vi följer myndigheternas restriktioner och har spärrat några kyrkbänkar så det finns stora möjligheter att sitta enskilt. Vi är max 50 personer i kyrkan. Gudstjänsterna livestreamas fortfarande via Facebook och webben.

Det kan vara en fördel om du har tillgång till en psalmbok och hör av dig om du vill att vi skickar agendor till dig så att du enklare kan följa med på hemmaplan. Skriv gärna en kommentar när du tittar – oavsett om vi är i kyrkorummet eller framför skärmen så är det roligt när vi är flera. Länkar till de livestreamade gudstjänsterna  finns längst ner på förstasidan.

 

HÖGMÄSSA

söndagar och helgdagar kl 11

Att fira gudstjänst tillsammans är något alldeles särskilt. Gudstjänsten är själva kärnan i Svenska kyrkans liv. Här möter vi varandra och här möter vi Gud. Gudstjänsten är ett tillfälle att tillsammans eller i enskildhet reflektera över det väsentliga i livet. Gudstjänsten är öppen för alla, både troende och sökare. Mässan firas alltid med glutenfritt bröd och avalkoholiserat vin.

 

MÄSSA MED SMÅ OCH STORA

I Limhamn försöker vi också göra en gudstjänst på barnens villkor. En barnsäker gudstjänst. Det viktigaste är inte att kunna sitta still och vara tyst. Istället är det viktigt att barn och vuxna får vara tillsammans under former som inte utesluter barnen. I barnsäker gudstjänst har vi gärna roligt. Ibland är det lite rörigt och rörligt men vad gör det om hundra år? Sångerna är enkla och rörelsesångerna är prioriterade. Berättelsen om Jesus ska vara lätt att förstå. Alla barn kan sitta på en matta framme så att man kan se bra.

 

MORGONMÄSSA

onsdagar kl 8.30 i Limhamns kyrka

Varje onsdag morgon firas en enkel nattvardsgudstjänst. Mässan kan vara ett sätt att börja dagen på eller vara en hållpunkt mitt i veckan. Kanske kan du komma innan jobbet eller innan det andra tar vid som är planerat för dagen. Mässan varar ungefär en halvtimme. I Limhamn firas mässa alltid med glutenfritt bröd och avalkoholiserat vin.

 

UNG MÄSSA

söndagar kl 18 sista söndagen varje månad under terminerna

Hit kan du komma och finna ro, gemenskap och glädje. Vi tänder ljus, lyssnar på musik, sjunger sånger och firar nattvard. Mässan är kort och ganska enkel. Ung mässa vill vara viktig för dig som ibland funderar över livet och ibland undrar över framtid, jobb, studier, kompisar, familj med mera.

Kalender