Gudstjänst i Limhamns kyrka

HÖGMÄSSA

söndagar och helgdagar kl 11

Att fira gudstjänst tillsammans är något alldeles särskilt. Gudstjänsten är själva kärnan i Svenska kyrkans liv. Här möter vi varandra och här möter vi Gud. Gudstjänsten är ett tillfälle att tillsammans eller i enskildhet reflektera över det väsentliga i livet. Gudstjänsten är öppen för alla, både troende och sökare. Mässan firas alltid med glutenfritt bröd och avalkoholiserat vin.

 

MÄSSA MED SMÅ OCH STORA

I Limhamn försöker vi också göra en gudstjänst på barnens villkor. En barnsäker gudstjänst. Det viktigaste är inte att kunna sitta still och vara tyst. Istället är det viktigt att barn och vuxna får vara tillsammans under former som inte utesluter barnen. I barnsäker gudstjänst har vi gärna roligt. Ibland är det lite rörigt och rörligt men vad gör det om hundra år? Sångerna är enkla och rörelsesångerna är prioriterade. Berättelsen om Jesus ska vara lätt att förstå. Alla barn kan sitta på en matta framme så att man kan se bra.  Fika efteråt. Under vinter/vår firas mässa med små och stora 6 januari, 2 februari, 22 mars, 19 april och 31 maj kl 11.

 

MORGONMÄSSA

onsdagar kl 8.30 i församlingshusets kapell

Varje onsdag morgon firas en enkel nattvardsgudstjänst i församlingshusets kapell. Mässan kan vara ett sätt att börja dagen på eller vara en hållpunkt mitt i veckan. Kanske kan du komma innan jobbet eller innan det andra tar vid som är planerat för dagen. Mässan varar ungefär en halvtimme. I Limhamn firas mässa alltid med glutenfritt bröd och avalkoholiserat vin. Efter mässan samlas vi till gemensam frukost.

 

UNG MÄSSA

söndagar kl 18 sista söndagen varje månad under terminerna

Hit kan du komma och finna ro, gemenskap och glädje. Vi tänder ljus, lyssnar på musik, sjunger sånger och firar nattvard. Mässan är kort och ganska enkel. Ung mässa vill vara viktig för dig som ibland funderar över livet och ibland undrar över framtid, jobb, studier, kompisar, familj med mera. I april firas Ung mässa Annandag påsk kl 18.

Kalender