Personal

Arbetsledande präst Anders Friberg
040-27 93 63, epost

Församlingsherde Kenth Carlsson
040-27 92 81, epost

Präst Mia Hjertquist
040-27 94 83, epost

Präst Anna Hansson
040-27 94 97, epost

Präst Sylvia Roskvist
040-27 93 31, epost

Församlingskurator Stefan Kamensky
040-27 94 94, epost

Diakoniassistent Ida Gynning
040-27 94 94, epost

Kyrkvaktmästare Roy Pendleton
040-27 94 68, epost

Kyrkvaktmästare Axel Trumpfheller
040-27 91 64, epost

Assistent Helén Övergaard
040-27 94 88, epost

Ekonomiassistent Tina Hedendahl                                                                    040-279032, epost

Assistent och kommunikatör Bodil Rolf
040-27 94 80, epost

Församlingspedagog Anders Christensson
040-27 94 90, epost  Vision 040-279025

Församlingspedagog Lotta Sunemark
040-27 94 95, epost

Församlingspedagog Charlotta Ortiz
040-27 90 49, epost

Pedagog Charlotte Engström
040-27 94 93, epost

Organist Margareta Haksten
040-27 94 72, epost

Organist Maria Wallin
040-27 93 87, epost

Kantor Kay Holmquist
040-27 94 70, epost

Musiker Albin Johansson
040-27 94 82, epost

Husmor Martina Eberhardsson
040-27 94 85, epost

Lokalvårdare Azhar Bekli
040-27 94 80, epost