Personal

Församlingsherde Jonas Persson
040-27 91 51, e-post

Präst Mia Hjertquist
040-27 94 83, e-post

Präst Anna Hansson
040-27 94 97, e-post

Präst Helena Myrstener
040-27 94 92, e-post

Präst Sylvia Roskvist
040-27 93 31, e-post

Församlingskurator Stefan Kamensky
040-27 94 94, e-post

Kyrkvaktmästare Roy Pendleton
040-27 94 68, e-post

Kyrkvaktmästare Roy Stålgard
040-27 94 96, e-post

Kyrkvaktmästare Axel Trumpfheller
040-27 91 64, e-post

Assistent Helén Övergaard
040-27 94 88, e-post

Assistent och kommunikatör Bodil Rolf
040-27 94 80, e-post

Församlingspedagog Anders Christensson
040-27 94 90, e-post  Vision 040-279025

Församlingspedagog Lotta Sunemark
040-27 94 95, e-post

Församlingspedagog Nick Brandsten
0731-53 66 78, e-post

Barnledare Charlotte Engström
040-27 94 93, e-post

Organist Margareta Haksten
040-27 94 72, e-post

Organist Maria Wallin
040-27 93 87, e-post

Kantor Kay Holmquist
040-27 94 70, e-post

Musiker Albin Johansson
040-27 94 82, e-post

Husmor Martina Eberhardsson
040-27 94 85, e-post

Lokalvårdare Azhar Bekli
040-27 94 80, e-post