Vuxen

Vanligtvis  händer massor under veckorna i Limhamns församlingshus och kyrka! Det serveras sopplunch på tisdagarna, på onsdagarna är det qigong och på torsdagarna är det Öppet hus med föredrag och annat trevligt. Men, just nu är dessa mötesplatser vilande. Vi hoppas kunna starta upp igen så snart myndigheternas restriktioner ändras.

 

BIKT

Att få bikta sig är en stor tillgång i livet. Det är en väg till befrielse, en väg att nå försoning med Gud och sig själv. Man behöver inte trycka ner sin skuld utan får tala öppet om den och lämna av den och få förlåtelse. Det kan leda till ny glädje och fördjupad gemenskap. Den som önskar gå till bikt tar kontakt med någon av församlingens präster. Man bestämmer en tid och möts i kyrkan eller i något rum i församlingshuset. Bikten som sker enligt en kort och enkelt ritual, och brukar föregås av ett samtal. Tystnadsplikten är ovillkorlig och lagstadgad. Ingen får ens veta att man beställt tid eller varit och biktat sig.

 

NÅGON ATT PRATA MED?

Du är mycket välkommen att ta kontakt med någon av våra präster eller med vår församlingskurator om du vill samtala om tro eller andra livsfrågor. När man befinner sig i någon slags kris kan ett eller flera samtal under tystnadsplikt vara till stor hjälp.

 

OPTIMISTKÖREN

Än så länge är Optimistkören vilande. Vi hoppas kunna starta igen så snart myndigheternas restriktioner ändras!

 

QIGONG

Än så länge är vår qigong vilande. Vi hoppas kunna starta igen så snart myndigheternas restriktioner ändras!

 

SAMTALSGRUPP OM SORG

Vem vet hur det känns att sörja och vem orkar lyssna? Förmodligen bara den som själv upplevt saknaden och sorgen efter någon anhörig. I Limhamns församlingshus samlas varje år människor som sörjer i samtalsgrupper om sorg. Samtalsledare är vår församlingskurator och någon av församlingens präster. Tillsammans bearbetar man sorgen.

Alla som under året mist någon nära anhörig maka/make eller sambo får en inbjudan från församlingen att vara med. I gruppen får den som vill berätta och samtala om sin sorg och saknad. De som dött glömmer vi inte. Sorgen går så småningom över men saknaden finns alltid kvar.

 

SOPPLUNCH

Än så länge är sopplunchen vilande. Vi hoppas kunna starta igen så snart myndigheternas restriktioner ändras!

 

STICKCAFÉ

Än så länge är Stickcaféet vilande. Vi hoppas kunna starta igen så snart myndigheternas restriktioner ändras!

 

 

ÖPPET HUS FÖR DAGLEDIGA

Än så länge är vårt Öppet hus vilande. Vi hoppas kunna starta igen så snart myndigheternas restriktioner ändras!

Kalender