Om Svenska kyrkan Malmö

Den 1 januari 2014 bildades ett nytt pastorat i Malmö med sex församlingar – Svenska kyrkan Malmö.

Från att ha varit sexton självständiga helheter är nu Svenska kyrkan Malmö en helhet med många delar. Delarna och helheten finns i en ömsesidig och nära relation som befrämjar både delar och helhet.

Svenska kyrkan Malmö är geografiskt identisk med Malmö stads gränser. Malmö stad har cirka 310 000 invånare varav drygt 140 000 (45 procent) är tillhöriga Svenska kyrkan. Därmed är Svenska kyrkan den största medlemsorganisationen i Malmö, liksom det största religiösa samfundet.

Sammanlagt har pastoratet 22 kyrkor (inklusive S:t Nicolai kapell) och 8 begravningskapell. På den här sidan hittar du fakta om Svenska kyrkan Malmö.

Kontakt


Växel öppen måndag-fredag kl 8-16.30
040-27 90 00
svenskakyrkan.malmo@svenskakyrkan.se