Internationellt arbete i Svenska kyrkan Malmö

Svenska kyrkan grundar sitt internationella arbete i sin identitet som kyrka, som en del av en världsvid gemenskap. Vi tror på en Gud som tar ställning för den som är nedtystad eller lever i en utsatt situation.

Vi ser människor som rättighetsbärare, inte behövande objekt. Detta präglar allt vårt arbete: vi vill stärka människors egen förmåga och möjlighet att förändra. Tron får konsekvenser, därför engagerar sig kyrkan.

Internationellt arbete i Malmö

Det internationella arbetet i Malmö bärs av internationella grupper i kyrkorna. Kontakta dem gärna om du ville veta mer eller engagera dig. 

Husie kyrka

Husie internationella grupp träffas i Husie församlingshem.
Kontakt: Ulla-Britt Nordahl, bengtno[email protected]

Fosie kyrka

Fosie internationella grupp träffas i S:t Tomasgården.
Kontakt: Mikael Ynghed, [email protected], tel 040 27 92 88.

Oxie kyrka

Oxie internationella grupp träffas i Oxie församlingsgård.
Kontakt: Elisabeth Hansson, elisabeth.[email protected], tel 040 27 93 92.

S:t Andreas och S:t Petri kyrkor

S:t Andreas och S:t Petri Internationella grupp alternerar sina träffar mellan S:t Andreas och S:t Petris församlingshem.
Kontakt: Karin Bergendorff, [email protected]

St: Mikaels kyrka

S:t Mikaels interntionella grupp träffas i S:t Mikaels kyrka.
Kontakt: [email protected], tel 040 27 93 39.

S:t Pauli kyrka

S:t Pauli internationella grupp träffas i S:t Pauli kyrkas församlingshem.
Kontakt:
Maria Eriksson[email protected]svenskakyrkan.se, tel 040 27 91 75.

Tygelsjö och Västra Klagstorps kyrkor

Tygelsjö och Västra Klagstorps internationella grupp samlas i församlingshemmet i Tygelsjö.
Kontakt:
Kerstin Ekblad.[email protected]svenskakyrkan.se, tel:  040 27 94 35.

Internationellt Forum

Internationellt Forum kallas den paraplystruktur som innefattar Svenska kyrkan Malmös gemensamma internationella arbete. Internationellt Forum består av samtliga internationella grupper i Svenska kyrkan Malmö och fungerar som en samordnande plattform och stödfunktion för de olika grupperna. Här samlas representanter för grupperna och utbyter erfarenheter, delar information och idéer.

 

Du kan göra skillnad!

Det finns många möjligheter för dig som vill engagera dig internationellt, antingen du vill vara en del av en grupp med regelbundna träffar eller vara aktiv på annat sätt. Kontakta någon av de internationella gruppernas samordnare eller din lokala kyrkas reception. Varmt välkommen! Din insats gör stor skillnad.

Läs mer om Svenska kyrkans internationella arbete.