Om webbplatsen svenskakyrkanmalmo.se

Webbplatsen svenskakyrkanmalmo.se består både av gemensamma sidor för Svenska kyrkan Malmö och av lokala sidor för varje kyrka inom Malmö pastorat.

HAR DU SYNPUNKTER PÅ WEBBPLATSEN?

De lokala kyrkorna publicerar själva innehåll på sina respektive sidor. Kontakta dem om du har synpunkter eller frågor som rör deras sidor. Rätt kontaktuppgifter hittar du på respektive kyrkas kontaktsida.
För de sidor som är gemensamma för hela Svenska kyrkan Malmö, kontakta [email protected]

ANSVARIG UTGIVARE

Lars Micael Adrian, administrativ chef på Kyrkans hus i Malmö, är ansvarig utgivare för svenskakyrkanmalmo.se

Administrativa chefen är utsedd av kyrkofullmäktige i Malmö.

KALENDER FÖR SVENSKA KYRKAN MALMÖ

Till svenskakyrkanmalmo.se hör också:

 

Här hittar du information om hur vi hanterar personuppgifter och cookies.