Församlingsråd

Församlingsråden är indelade i verksamhetsråd, ett för varje kyrka

Det finns sex församlingsråd i Malmö pastorat, ett för varje församling: Fosie församlingsråd, Husie församlingsråd, Hyllie församlingsråd, Limhamns församlingsråd, S:t Johannes församlingsråd och S:t Petri församlingsråd. De sex församlingsråden är  i sin tur indelade i verksamhetsråd, ett för varje kyrka.

Till församlingsrådet blir man vald genom en nomineringsprocess som sker i samband med kyrkovalet. Vem som helst som bor i församlingen kan nominera en person till sitt församlingsråd.

Församlingsråden utgörs av personer som är engagerade och vill påverka församlingens arbete, och man behöver inte tillhöra en nomineringsgrupp.  En nomineringsgrupp kan utgöras av en politisk riktning, ett parti eller av en grupp som är helt partipolitiskt obunden.

 

Kontakt ordförande

Fosie församlingsråd
Per Schager

Husie församlingsråd
Ann-Marie Persson

Hyllie församlingsråd
Helén Persson

Limhamns församlingsråd
Christel Rosenberg

S:t Johannes församlingsråd
Göran Malmberg

S:t Petri församlingsråd
Maria Haglund-Börjesson

 

Verksamhetsråd

För varje kyrka finns det en arbetsledande präst och ett verksamhetsråd som ska finnas med i samtalet om hur den lokala verksamheten ska utformas. Verksamhetsrådet består av  fem ledamöter och tre ersättare. Malmö pastorat har valt att fokusera på den lokala kyrkan och den verksamhet som bedrivs där, Kyrkofullmäktige har därför beslutat att församlingsråden delegerar sina arbetsuppgifter till verksamhetsråden.

Verksamhetsråden har enligt delegation från församlingsrådet följande arbetsuppgifter

 • Utser kyrkvärdar
 • Utser den kyrkvärd som tillsammans med kyrkoherden ska ansvara för kyrkans inventarier
 • Beslutar om former för församlingens huvudgudstjänst och ska delta i samråd kring andra frågor som rör gudstjänstlivet
 • Beslutar om upplåtande av kyrka
 • Beslutar om församlingskollekt
 • Ska alltid godkänna förslag om ändring av kyrkobyggnaden eller kyrkorummet
 • Församlingsrådet ska alltid yttra sig innan kyrkofullmäktige fattar beslut i ett ärende som särskilt berör den församlingen
 • Rådet ska yttra sig innan kyrkofullmäktige beslutar om indelningsändring i pastoratet
 • Rådet ska göras delaktigt i utarbetandet av församlingsinstruktion
 • Rådet kan ta initiativ till ändring av församlingsinstruktionen.
 • Vara involverade i de uppgifter som av kyrkoherden är delegerade till församlingsherden.

 

 

Kontakt ordförande

Fosie verksamhetsråd
Per Schager

Heliga trefaldighets verksamhetsråd
Kjell-Åke Svensson

Oxie verksamhetsråd
Fredrik Hinton

V. Skrävlinge verksamhetsråd
Katarina Rolf

Husie verksamhetsråd
Ann-Marie Persson

Kirseberg verksamhetsråd
Gunilla Bengtsson

Limhamn verksamhetsråd
Christel Rosenberg

Bunkeflo verksamhetsråd
Spjalle Joelsson

Tygelsjö verksamhetsråd
Anton Jarnvi

Hyllie verksamhetsråd
Anna-Lena Fors Olsson

S:t Mikaels verksamhetsråd
Helén Persson

S:t Johannes verksamhetsråd
Göran Malmberg 

S:t Pauli verksamhetsråd
Carin Larsson

S:t Matteus verksamhetsråd
Ivar Hedén Judt

S:t Andreas verksamhetsråd
Maria Haglund Börjesson

S:t Petri verksamhetsråd
Tore Ardvall