Historik

Kungl. Maj:t förordnade den 18 april 1873 att Malmö stad i kyrkligt hänseende skulle indelas i tre territoriella församlingar – Malmö S:t Petri, Malmö Caroli och Malmö S:t Pauli – med gemensam ekonomi. Gemensam kyrkostämma avhölls dock första gången redan 1865.

Gemensamma kyrkostämman handlade frågor rörande:

1. Hur kyrkans medel skulle användas
2. Församlingens egendom
3. Fastighetsärenden
4. Bestämmande av kyrkliga ärenden
5. Begravningsplatserna
6. Prästerskapets och kyrkobetjäningens löner och övriga förmåner
7. Val av ledamöter till gemensamt kyrkoråd samt av revisorer.

Milstolpar

  • År 1932 bildades fristående kyrkogårdsnämnd, vilken senare kom att bli kyrkogårdsförvaltningen.
  • Kungl. Maj:t förordnade i en resolution av den 18 april 1931 att de tre ovannämnda församlingarna samt Malmö S:t Johannes, Limhamns, Västra Skrävlinge och Fosie församlingar från och med den 1 januari 1932 i ekonomiskt avseende skulle bilda Malmö kyrkliga samfällighet.
  • Den 19 december 2012 beslutade stiftsstyrelsen i Lund att Svenska kyrkan i Malmö från den 1 januari 2014 ska utgöra ett pastorat.