Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är högsta beslutande organ i pastoratet.

Kyrkofullmäktige består av 46 ledamöter och sammanträder två till tre gånger om året för att anta mål och riktlinjer för pastoratet samt för att upprätta budget och godkänna bokslut. De fastställer kyrkoavgiften och ger förslag på begravningsavgift. Kammarkollegiet fastställer slutligen begravningsavgiften. Kyrkofullmäktiges ordförande är Ulla-Britt Mattisson.

De 46 ledamöterna och 20 ersättarna valdes i september 2017 och sitter fram till nästa val i september 2020

Mandatfördelningen vid valet 2017:

  • Arbetarepartiet – Socialdemokraterna (S), 14 mandat
  • Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (POSK), 11 mandat
  • Sverigedemokraterna (SD), 7 mandat
  • Vänstern i Svenska kyrkan (VISK) 7 mandat
  • Borgerlig Allians i Malmö (BOA) ,6 mandat
  • Frimodig kyrka, 2 mandat

 

Ordförande Ulla-Britt Mattisson (S)
1:e vice ordförande Camilla Andersson (POSK)
2:e vice ordförande  Mats Högelius ( VISK)

Sammanträdesdatum 2019

7 maj 18.00
7 november 18.00  Kyrkans Hus, stora salen, Fiskehamnsgatan 3

Kyrkofullmäktiges sammanträden är offentliga och vem som helst har rätt att närvara.

Protokoll

Kyrkofullmäktiges protokoll finner du via denna länk som öppnas på Svenska kyrkan Malmös intranät

Protokoll Kyrkofullmäktige

Kontakt Kyrkofullmäktige

Ordförande i Kyrkofullmäktige
Ulla-Britt Mattisson
0709-49 11 26
[email protected]

Kyrkoråd

Kyrkorådet är Malmö pastorats styrelse och dess ledamöter utses av kyrkofullmäktige.

Kyrkorådet förbereder och verkställer kyrkofullmäktiges beslut och styr tillsammans med kyrkoherden pastoratet.

Mandatperioden 2018-2021

Ledamöter

Claes Block , Ordförande
Ingrid Petersson, vice ordförande

Anna Brandoné
Patrik Lindqvist
Linda Isberg
Karin Andersson Rosenquist
Nima Gholam Ali Pour
Lena Jönsson
Per Håkansson
Per Svensson, kyrkoherde

Ersättare

Mats Tängermark
Maria Hanson
Lars Ahlborn
Rebecka Hedén Judt
Anton Sauer
Elisabet Holmstedt
Christer Bengtsson

Kontakt Kyrkoråd

Ordförande i Kyrkorådet
Claes Block
0733-85 74 44
[email protected]

Kontakta förtroendevalda Förtroendevalda i Svenska kyrkan Malmö