Verksamhetens ledning

Kyrkoherden leder all verksamhet inom pastoratet.

Ledningsgrupp
Gudrun Erlanson, tf kyrkoherde
Albin Tanke, biträdande kyrkoherde
Karin Pråmell, församlingsherde S:t Johannes församling
Kenth Carlsson, församlingsherde Hyllie församling och Limhamns församling
Katarina Herbert, församlingsherde Husie församling och S:t Petri församling
Ewa-Sofia Gudmundsson, församlingsherde Fosie församling
Anna Svartbeck Lilja, administrativ chef
Sven-Erik Perlman Aspeklev, kyrkogårdschef

 

Pastoratets administrativa enheter
Under kyrkoherden leds de administrativa enheterna av den administrative chefen som ansvarar för övergripande planering, ledning, utveckling och samordning av verksamheten. Administrative chefen är tillsammans med kyrkoherden föredragande i kyrkorådet och dess arbetsutskott.
De administrativa enheterna är placerade i Kyrkans hus som är beläget strax bredvid Malmö Centralstation (uppgång Bagers plats), Sjömansgården, Fiskehamnsgatan 3.

Kyrkogårdsförvaltning
Kyrkogårdsförvaltningen svarar för de uppgifter som rör begravningsavgiften för alla medborgare, vilka finns reglerade i Begravningslagen, t ex upplåtelse av gravrätt, utförande av gravöppningar samt kremationer. Utöver dessa lagstadgade samhällsuppgifter ger kyrkogårdsförvaltningen service åt gravrättsinnehavare om skötsel, smyckning och anläggningar av gravplatser till självkostnadspris.
Kyrkogårdsförvaltningen har sitt kontor på Östra kyrkogården (Villa Hohög), Sallerupsvägen 151. Webbplats: www.svenskakyrkan.se/malmo-kyrkogard

Kontakt