Så här hanterar vi dina personuppgifter

Svenska kyrkan är Sveriges största medlemsorganisation, vilket innebär att vi hanterar många personuppgifter. Det gäller både personer som är medlemmar och personer som inte är medlemmar i Svenska kyrkan.

Exempel på när vi behandlar personuppgifter är i vårt medlemsregister och för dop, konfirmation, vigsel och begravning. Vid behov behandlar vi även anhörigas personuppgifter, till exempel när det gäller vårdnadshavare till barn som är medlemmar i Svenska kyrkan och anhöriga till personer som ska begravas. Den lagliga grunden för personuppgiftsbehandlingen  är rättslig förpliktelse samt berättigat intresse.

Vi har också många verksamheter där vi behandlar olika typer av personuppgifter, till exempel barnverksamhet, vuxengrupper, körer, ungdomsgrupper med mera. För att vi ska kunna administrera ditt deltagande behöver vi hantera dina personuppgifter, den lagliga grunden är berättigat intresse, när det gäller barns personuppgifter inhämtar vi  samtycke från vårdnadshavare.

Här kan du läsa mer om hur Svenska kyrkan hanterar personuppgifter och om vad som räknas som en personuppgift. Här hittar du  Svenska kyrkan Malmös personuppgiftspolicy

Svenska kyrkan Malmö behandlar dina personuppgifter enligt gällande lagstiftning GDPR.
Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att utan kostnad få information om de uppgifter vi har om dig , att begära rättelse, överföring eller begära att vi begränsar behandlingen, att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter.

 

Kontakt

Om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter hör av dig till Svenska kyrkan Malmö via epost:
[email protected]
eller telefon: 040-27 90 00