Samarbeten och nätverk

Skånes stadsmission – www.skanestadsmission.se

Svenska kyrkan Malmö stödjer Skåne Stadsmission genom att årligen skänka ett bidrag till Skåne Stadsmissions verksamheter i Malmö.

 

Faktum www.faktum.se

 

Open Skåne www.openskane.se

Malmös ekumeniska kvinnoråd www.sek-vbd.se/malmo.asp

 

Hela människan www.helamanniskan.se

Framtiden bor hos oss:
www.svenskakyrkan.se/framtidenborhososs

Nätverket ”Framtiden bor hos oss” består av 25 församlingar och pastorat i mångkulturell och mångreligiös miljö i Malmö, Burlöv, Göteborg, Linköping, Norrköping, Borås, Trollhättan, Södertälje, Uppsala och Stockholm.