Vision och uppdrag

En värld i fred – Svenska kyrkan Malmös vision

Svenska kyrkan Malmö är en del av den världsvida kyrkan som har Kristi uppdrag att dela och gestalta berättelsen om Jesus Kristus, i en anda av öppenhet, tillit och respekt.
Kyrkan vilar i Guds nåd, nära jorden med öppen himmel firas och upprättas livet. Så tjänar kyrkan Guds rike, människans frid och världens fred genom att leva verkligheten och samtidigt investera i en ny och annorlunda verklighet.

För en värld i fred
Svenska kyrkan Malmö vill bidra till att öppna för fred inom varje människa och skapa fredens möjlighet i Malmö och i hela världen.

Att öppna för fred inom sig själv och att räcka fred till en medmänniska är synonymt med att öppna sig för Gud och vilja ge Guds kärlek vidare. Frid är Guds innersta väsen, Jesus är Fredsfursten och Helig Ande är fredens duva. Fred och frid (Shalom) som en bärande gudsbild och vision tydliggör nåden och hoppet samt dopets och trons kallelse att leva i världen. Fred kan inte skördas, utan måste ständigt sås, i varje relation, i varje sammanhang.

Att bidra till en värld i fred är att vilande i vårt väsens centrum möta en värld där allt på samma sätt vilar i sig (inspiration från Dag Hammarskjölds Vägmärken).

Den grundläggande uppgiften är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission.
Dessa fyra dimensioner måste ständigt hållas samman och stå i relation till varandra. Tillsammans som en pastoral helhet beskriver detta pastorala program riktningen för utförandet av den grundläggande uppgiften för hela Svenska kyrkan Malmö.