Det här är Svenska kyrkan Malmö

Malmö pastorat bildades 1 januari 2014 och är Svenska kyrkan Malmö.

Malmö Pastorat omfattar geografiskt Malmö Stad. Pastoratet styrs av kyrkofullmäktige, kyrkoråd och församlingsråd och leds av kyrkoherden.

De lokala platserna, kyrkorna och den verksamhet som bedrivs kring dessa kraftcentra står i fokus. Som pastorala arbetsområden tillhör de olika kyrkorna sex församlingar:

Fosie församling med kyrkorna:
Fosie, Glostorp, Heliga Trefaldighet, Lockarp, Oxie och Västra Skrävlinge.

Husie församling med kyrkorna:
Husie, Kirseberg och Södra Sallerup.

Hyllie församling med kyrkorna:
Hyllie och S:t Mikael.

S:t Johannes församling med kyrkorna:
S:t Johannes, S:t Matteus, S:t Pauli och S:ta Maria.

Limhamns församling med kyrkorna:
Bunkeflo, Bunkeflo Strandkyrka, Limhamn,Tygelsjö och
Västra Klagstorp.

S:t Petri församling med kyrkorna:
S:t Andreas, S:t Petri och S:t Nicolai kapell.

styrning_ledning20140101

LADDA NER DOKUMENT

Schema över pastoratets styrning
Församlingsinstruktion

KONTAKT

Telefon växel: 040-27 90 00, e-post
Besöksadress Pastorsexpedition:
Kyrkans hus, Fiskehamnsgatan 3, Malmö
(bredvid Malmö Centralstationen, uppgång Bagers plats)
Postadress: Malmö Pastorat, Box 346, 201 23 Malmö.

Kyrkofullmäktiges ordförande
Ulla-Britt Mattisson  0709-49 11 26

Kyrkorådets ordförande
Claes Block
, 0733-85 74 44

Tillförordnad kyrkoherde
Håkan E Wilhelmsson
 040-27 90 44, 0733-02 20 21