Organisationsnummer, fakturor och bankgiro

Organisationsnummer

252003-1051

Fakturor via post

Malmö Pastorat
Referens: (skriv namn på beställaren eller enhet)
Fack 778 00 001
Box 15018
750 15 Uppsala

Fakturor via e-post (endast i pdf-format)

Fakturor i SEK: [email protected]
Fakturor i utländsk valuta: [email protected]

Elektroniska fakturor (e-faktura)

VAN leverantör: Swedbank
GLN nummer: 2520031051

Bankgiro

360-1408