Söndag 19/3 välkomnar vi dig att fira vi gudstjänst i Glostorp Kyrka.
Observera att ingen gudstjänst äger rum i Oxie kyrka denna dag.

Adress Glostorps kyrkoväg 25, 238 41 Oxie

För kyrkskjuts ring 070-831 94 09
Bokas senast 90-60 minuter innan gudstjänst börjar.