Kl 9.30–10.45 i Församlingsgården.
Vi skapar, leker, pratar kring söndagens tema.

Vill du att ditt barn ska vara med?
Vi träffas söndagar jämna veckor med start 14 januari.

Kl 11.00 följer vi med in på gudstjänsten där barnen får en egen stund med textläsning och predikan.

Anmäl dig senast fredag innan nästa tillfälle.
Församlingspedagog Marie Lindgren
marie.lindgren@svenskakyrkan.se
0702-311853