Palmsöndagen 25 mars kl 11 i Oxie kyrka

Barnkören medverkar. Präst Cecilia Karlsson. Därefter följer kyrkkaffe i Församlingsgården med brödförsäljning och lotteri till förmån för fasteaktionen ”Att resa sig starkare!”. Internationella gruppen informerar.