Under andra advent hålls en julmarknad i Oxie församlingsgård där det förutom marknad blir julkonsert, dans, luciatåg, fika och körsång.

Julmarknaden är ett samarrangemang mellan Svenska kyrkan, Lions club och Scoutförbundet. Oxie församlings del av inkomsterna går oavkortat till ACT Svenska kyrkans julinsamling.

Program:

  • 11.00 Gudstjänst i den nyrenoverade kyrkan.
  • 12.00 Julmarknaden och kaffeserveringen öppnar
  • 12.30 Kören Capella hospitalis sjunger
  • 14.00 Dans kring granen
  • 15.15 Luciatåg
  • 16.00 Julmarknaden avslutas. Julkonsert i kyrkan, ”Ser du stjärnan i det blå”