Barn & Familj

Vårt barn-och familjearbete vill erbjuda mötesplatser där barn och vuxna kan mötas, utvecklas och växa tillsammans.

Babycafé 0-18 månader
För dig som är förälder och är hemma med ditt/dina barn som är 0-18 månader. En mötesplats med samtal, lek. sång och fika.
Vi träffas i Församlingsgården tisdagar kl 09.00 – 11.30 under terminstid.
Kontakta Marie Lindgren om du vill veta mer.

Familjecafé
En mötesplats med samtal, lek. sång och fika för dig som är förälder och är hemma med ditt/dina barn.
Vi träffas i Församlingsgården fredagar kl 09.00 – 11.30 under terminstid.
Om du vill veta mer kontakta Marie Lindgren.

Rytmik för barn 4-5 år
Tisdagar 16.30-17.15, i Församlingsgården.
Vi sjunger, dansar och rör oss till musik och rytm.
Vi som leder gruppen heter Cecilia Dreisig och Marie Lindgren.
Om du vill veta mer kontakta Marie Lindgren.

Välkommen!

Kontakt

Marie Lindgren
Församlingspedagog
E-post: marie.lindgren@svenskakyrkan.se
Telefon: 040-27 93 82
SMS: 070-231 18 53

Anna Nilsson
Präst (sjukskriven tillsvidare)
E-post: anna.me.nilsson@svenskakyrkan.se
Telefon: 040-27 93 91
SMS: 070-304 47 59