Diakoni

Diakoni är uppdraget till kyrkan, grundad i Kristi kärlek.

Att genom delaktighet, respekt och ömsesidig solidaritet möta varandra i utsatta livssituationer. Diakoni innebär att vi har omsorg om varandra. Som enskild person kan man vända sig till församlingen för samtal och stöd.

Mötesplatser

Öppet hus
Varje torsdag i församlingsgården, 10.00-12.00, under terminstid. Jämna veckor programpunkter. Se Mötesplatser för aktuellt program.

Födelsedagsfest
Två gånger om året anordnar vi en födelsedagsfest för äldre. En inbjudan går ut till de som nyligen fyllt 70, 75, 80, 85, 90 eller mer.

Leva-vidare-grupp
Vi inbjuder de som förlorat en nära anhörig. Man samlas i en liten grupp för att samtala om sorgen, dela tankar och erfarenheter av det som hänt. Vi vill skapa möjligheten att få träffa andra med samma erfarenheter som en hjälp att gå vidare. Grupper startar vår och höst. Frågor och anmälan till Annelie Johnsinius, 040 – 27 93 88.

Andakter
Vi firar andakter regelbundet på Blomstergården.

Vill du hjälpa till?

Har du möjlighet och lust att bli ideellt engagerad i Oxie kyrka? Det kan handla om allt från att agera cafévärd på torsdagar eller söndagar till att duka vid Öppet hus, vara gudstjänstvärd och ingå i internationella gruppen. Extra hjälp behövs dessutom vid exempelvis påsk och vid födelsedagsfester. Även egna förslag tas varmt emot.

Kontakt: Annelie Johnsinius, diakon, 040–27 93 88

Kontakt

Annelie Johnsinius
Diakon
Tel: 040-27 93 88
E-post: [email protected]