Diakoni

Diakoni är uppdraget till kyrkan, grundad i Kristi kärlek.

Att genom delaktighet, respekt och ömsesidig solidaritet möta varandra i utsatta livssituationer. Diakoni innebär att vi har omsorg om varandra. Som enskild person kan man vända sig till församlingen för samtal och stöd.

Mötesplatser

Diakonigrupp
I Oxie finns en diakonigrupp som på olika sätt stöder den diakonala verksamheten och också gör hembesök.

Öppet hus
Varannan torsdagförmiddag i jämna veckor i Församlingsgården under terminstid. Se Mötesplatser för aktuellt program.

Födelsedagsfest
Två gånger om året anordnar vi en födelsedagsfest för äldre. En inbjudan går ut till de som nyligen fyllt 70, 75, 80, 85, 90 eller mer.

Leva-vidare-grupp
Vi inbjuder de som förlorat en nära anhörig. Man samlas i en liten grupp för att samtala om sorgen, dela tankar och erfarenheter av det som hänt. Vi vill skapa möjligheten att få träffa andra med samma erfarenheter som en hjälp att gå vidare. Grupper startar vår och höst. Frågor och anmälan till Cecilia Dahlgren, telefon 040 – 27 93 13.

Syförening
Glostorp-Käglinge syförening träffas en gång i månaden. För mer information kontakta telefon 040-27 93 80.

Andakter
Vi firar andakter regelbundet på Blomstergården.

Kontakt

Annelie Johnsinius
Diakon
Tel: 040-27 93 88
E-post: [email protected]