Gudstjänst

Vår strävan är att gudstjänstlivet ska ha variation.

Därför har vi gudstjänster både med mycket musik och körsång, såväl som med stillhet.
Välkommen att upptäcka gudstjänstlivet här!

Sön- och helgdagar

Vi firar mässa på söndagar, vanligtvis klockan 11:00, i Oxie kyrka eller i Glostorps kyrka. Vid kyrkoårets andra högtider, såsom jul, påsk och allhelgona, firar vi mässa och gudstjänst på olika tider. Under sommaren kl 10.00 från och med första söndagen i juni.

Vi firar även:
’Gudstjänst med små och stora’ eller ’Mässa med små och stora’ – gudstjänster förberedda särskilt med tanke på barn, och vuxna med barn.

Musikgudstjänst är de gudstjänster då det är extra mycket musik.

Musik i sommarkväll är en konsertserie under juni till augusti i Oxie och Glostorps kyrkor.

Veckans gudstjänster

Onsdag
Firas mässa i Oxie kyrka kl 08.30 och efteråt samlas vi för frukost i församlingsgården.

Torsdag
Firas Bönbandsmässa i Oxie kyrka kl 18.00 under terminstid.
På Blomstergården firar vi andakt en torsdag i månaden kl 11.00.

Söndag
Mässa, vanligtvis klockan 11.00. Under sommaren kl 10.00 från och med första söndagen i juni.

Vintertid i Glostorp
Vid snöväder och svårframkomliga vägar flyttas annonserade gudstjänster från Glostorps kyrka till Oxie kyrka.

Kyrkskjuts

Vid gudstjänst i Glostorps kyrka eller Oxie kyrka kan du ringa till kyrkskjutsen 90-60 minuter före gudstjänstens början. Telefonnummer 040- 97 97 97.

Swishnummer till kollekt

123 419 72 16

Kalender