Gudstjänst

Vår strävan är att gudstjänstlivet ska ha variation.

Därför har vi gudstjänster både med mycket musik och körsång, såväl som med stillhet.
Vi har nu, från och med Pingstdagen 20 maj, i Svenska kyrkan en ny kyrkohandbok, dvs nya ordningar för våra gudstjänster. Välkommen att upptäcka vårt nya gudstjänstliv!

Sön- och helgdagar

Vi firar mässa på söndagar kl.11 eller kl.18 i Oxie kyrka eller i Glostorps kyrka. Vid kyrkoårets andra högtider, såsom jul, påsk och allhelgona, firar vi mässa och gudstjänst på olika tider. Under sommaren kl 10.00 med början 3 juni.

Vi firar även:
‘Gudstjänst för små och stora’ eller ‘Mässa för små och stora’ – gudstjänster förberedda särskilt med tanke på barn, och vuxna med barn.

Musikgudstjänst är de gudstjänster då det är extra mycket musik.

Musik i sommarkväll är en konsertserie under juni till augusti i Oxie och Glostorps kyrkor.

Taizéinspirerad mässa i Oxie kyrka

Vi firar mässor inspirerade av mässan i Taizé i Frankrike. Enkla korta bibeltexter, mycket sång och en stunds tystnad i gemenskap. Efteråt hålls ett enkelt bibelsamtal i taizéanda för den som vill stanna kvar en stund, du behöver inte anmäla dig innan. Du välkomnas in i en gudstjänstgemenskap där det är lätt att känna sig hemma. Ett exempel på hur det kan låta är Taize – Laudate omnes gentes, komplett album. Vill du lyssna tryck här för länk till Youtube.

Veckans gudstjänster

Onsdag
Firas mässa i Oxie kyrka kl 8.30 och efteråt samlas vi för frukost till självkostnadspris.
På Oxie Vårdhem firar vi andakt en onsdag i månaden kl 14.30.

Torsdag
Firas mässa i Oxie kyrka kl 18.00 under terminstid.
På Blomstergården firar vi andakt en torsdag i månaden kl 11.00.

Söndag
Mässa kl 11.00 eller 18.00. Under sommaren kl 10.00 med början 3 juni.

Vintertid i Glostorp
Vid snöväder och svårframkomliga vägar flyttas annonserade gudstjänster från Glostorps kyrka till Oxie kyrka.

Kyrkskjuts

Vid gudstjänst i Glostorps kyrka eller Oxie kyrka kan du ringa eller SMSa direkt till kyrkskjutsen 90-60 minuter före gudstjänstens början. Telefonnummer 040- 27 93 80.

Swishnummer till kollekt

123 419 72 16