Gudstjänst

På grund av coronavirusets spridning har Oxie kyrka valt att inbjuda till gudstjänstgemenskap via digitala sändningar. Gudstjänsterna utannonseras och sänds via Oxie kyrkas Facebooksida

Vår strävan är att gudstjänstlivet ska ha variation.

Därför har vi gudstjänster både med mycket musik och körsång, såväl som med stillhet.
Välkommen att upptäcka gudstjänstlivet här!

Sön- och helgdagar

Vi firar mässa på söndagar, vanligtvis klockan 11:00, i Oxie kyrka eller i Glostorps kyrka. Vid kyrkoårets andra högtider, såsom jul, påsk och allhelgona, firar vi mässa och gudstjänst på olika tider. Under sommaren kl 10.00 från och med första söndagen i juni.

Vi firar även:
’Gudstjänst med små och stora’ eller ’Mässa med små och stora’ – gudstjänster förberedda särskilt med tanke på barn, och vuxna med barn.

Musikgudstjänst är de gudstjänster då det är extra mycket musik.

Musik i sommarkväll är en konsertserie under juni till augusti i Oxie och Glostorps kyrkor.

Veckans gudstjänster

Onsdag
Firas mässa i Oxie kyrka kl 08.30 och efteråt samlas vi för frukost i församlingsgården.

Torsdag
Firas Bönbandsmässa i Oxie kyrka kl 18.00 under terminstid.
På Blomstergården firar vi andakt en torsdag i månaden kl 11.00.

Söndag
Mässa, vanligtvis klockan 11.00. Under sommaren kl 10.00 från och med första söndagen i juni.

Vintertid i Glostorp
Vid snöväder och svårframkomliga vägar flyttas annonserade gudstjänster från Glostorps kyrka till Oxie kyrka.

Kyrkskjuts

Vid gudstjänst i Glostorps kyrka eller Oxie kyrka kan du ringa till kyrkskjutsen 90-60 minuter före gudstjänstens början. Telefonnummer 040- 97 97 97.

Swishnummer till kollekt

123 419 72 16

Kalender

Inga kalenderhändelser hittades.