Musikmedverkan

För dig som spelar något instrument och skulle vilja göra det i någon gudstjänst, ta kontakt med någon av musikerna.

Kontakt

Ekonomiassistent
Ingemar Andersson
040-27 91 23
ingemar.andersson@svenskakyrkan.se
Musiker
Kristina Furbacken
040-27 92 34
kristina.furbacken@svenskakyrkan.se
Musiker
Cecilia Dreisig
0729-74 31 83
040-27 93 67
cecilia.dreisig@svenskakyrkan.se
Musiker
Karin Henningsen
070-620 21 77
040-27 93 83
karin.henningsen@svenskakyrkan.se