Glostorps kyrka

Här fanns troligen en kyrka på 1100-talet.

På 1500-talet bygdes en ny kyrka, som på 1860-talet renoverades och utvidgades genom att bygga till två korsarmar. Nya väggar byggdes så att långhuset kom att bära valven. Tornet, som härstammar från 1782, fick stå kvar. Dopfunten är från 1000-talet och kommer från Oxiemästarens stenverkstad. Altartavlan från 1500-talet har text på danska. Orgeln i södra korsarmen är från 1956, bygd av dansken Th. Frobrenius.

Kyrkan restaurerades kraftigt 1952 och interiören fick då sitt nuvarande utseende. Kyrkan är öppen i samband med gudstjänst eller efter hänvändelse till pastorsexpeditionen.

Vintertid  i Glostorp
Vid snöväder och svårframkomliga vägar flyttas annonserade gudstjänster från Glostorps kyrka till Oxie kyrka.
Adress: Glostorps kyrkoväg