Oxie kyrka – genom tusen år

Oxie kyrka finns dokumenterad sedan lång tid tillbaka. Troligtvis fanns en träkyrka i Oxie redan på 1000-talet. Av denna finns dock ingenting kvar.

År 1145 invigdes Lunds domkyrka. Stenmästarna som i och med detta blev utan arbete började nu bygga kyrkor runt om på landsbygden. En av stenmästarna som byggde domkyrkan var Mårten Stenmästare. Man tror att Oxie kyrka byggdes av antingen Mårten eller någon med nära kontakt med honom. Denne kallas då för Oxiemästaren.

1100-talskyrkan i Oxie var en enkel romansk stenkyrka, med ett långskepp som var dubbelt så långt som brett. I söder fanns männens ingång. Denna finns fortfarande kvar, och står man i nuvarande sakristia ser man ingångsportalen, huggen av Oxiemästaren i sandsten och kritsten. Samme mästare har också huggit dopfunten i sandsten. Det finns bland annat likadana lejonfigurer på ingångsportal och dopfunt. I norr fanns kvinnornas ingång, men av den finns inga spår kvar. Kyrkan stod färdig cirka 1160. År 2010 fyllde kyrkan 850 år!

1300-talet var en orolig tid. Männen gick beväpnade också till kyrkan. Det behövdes ett rum där man kunde lägga av sig vapnen. Ett vapenhus byggdes vid männens ingång. Vapenhuset kom att utgöra nedre våningen i tornet. Kyrkan hade också blivit för liten och byggdes till i väster med den del som ligger till vänster, när man idag kommer ned för trappan från sakristian. Tornets typiska trappstegsgavlar kommer också från denna tid.

Under 1600-talet fick kyrkan ett nytt altare, predikstol, altartavla och bänkar. Inget av detta finns kvar i dag. Från 1600-talet finns däremot dopfatet kvar. Det skänktes till kyrkan av Pehr Leth, som var kyrkoherde i Oxie och Bjärshög 1687-1730. Dopfatet, från 1691, är tillverkat i driven mässing och har en bild av bebådelsen i botten.

Runt sekelskiftet 1800 infördes enskiftet. Befolkningen ökade snabbt, från 324 invånare år 1772 till 668 invånare år 1844, alltså mer än en fördubbling på 72 år. Kyrkan blev än en gång för liten. Man vände sig till den tidens store kyrkobyggare, C G Brunius. År 1846 mätte han upp kyrkan och gjorde en ritning till ombyggnad. Det gamla koret skulle rivas och två korsarmar byggas. På så sätt skulle kyrkans utrymme fördubblas. Denna ombyggnad var klar redan tre år senare, år 1849. Då hade man också murat igen de gamla ingångarna och en ny ingång togs upp i väster. Här ser man fortfarande Brunius inramning med bibelordet 1 krön 16:15 över dörren: ”För evigt minns han sitt förbund, i tusen släktled det bud han gav”.

1899 var det dags för en totalrenovering av kyrkans insida. Hela inredningen från 1600-talet, med altare, altartavla, predikstol och bänkar såldes för 202 kronor och 40 öre. Malmöarkitekten Alfred Arwidius ritade ny inredning, den som fortfarande finns kvar. Samtidigt sänktes golvet med en halv meter. Bibeltexten från Matteus evangelium målades in i valvbågen framme vid koret.

Under 1940-50-talet fick kyrkan många av sina textilier. Speciellt för Oxie kyrka är altarbrunet, vävt av textilkonstnärinnan Hellevi Nilsson Kjellhard. Altarbrun kallas den broderade bård som faller ned från altarskivan. Ordet brun har samma betydelse som bryn, det vill säga kant. Motivet visar människor i olika åldrar som söker sig till korset. Hellevi Nilsson Kjellhard vävde också en kormatta med motiv från Oxie, predikstolhängen och mässhakar. Det senaste tillskottet till kyrkans textila utsmyckning är de nya mässhakarna i screentryckteknik. De gjordes 2003 av Kristen Hennix. Deras symbolspråk är spännande också för de många barn som kommer till Oxie kyrka.

Orgeln i kyrkan består till största delen av pipor från en engelsk orgel av märket Bishop and Son från 1840-talet. Dessa har sedan kombinerats med modern teknik och ett fristående spelbord, allt byggt av Åkerman & Lund i Knivsta och invigt 2013.

Kyrkan är öppen må-to kl 8-16, fre kl 8-13.30, lö-sö i samband med gudstjänst. Adress: Oxie kyrkoväg.

Välkommen!