Andlig fördjupning: Det har blivit okej att tro igen

Fråga: Vad har fotbollsartisten Zlatan Ibrahimoviç, rockikonen Bruce Springsteen och Svenska kyrkan i Malmö egentligen gemensamt? Svar: Samtliga inbjuder enligt prästen Therese Jadeland till andlig fördjupning.

Andlig fördjupning handlar om att växa i sin tro och tillit. Att kunna vila i det som är och känna sig fri att vara den Gud skapat oss att vara. Det menar Therese Jadeland, präst i Fosie kyrka.

För drygt två år sedan började en grupp inom Svenska kyrkan Malmö att göra en inventering av de olika möjligheter till andlig fördjupning som finns i Malmö pastorat. Samordnare för gruppen var Therese Jadeland. Resultatet är en imponerande tjock folder som finns tillgänglig för besökare i Malmös alla kyrkor.

Vägarna till andlig fördjupning är många och i högsta grad individuella, menar Therese Jadeland vidare. För en del handlar det om att genom bibelstudier och öppna samtal öka sin kunskap om Gud och Jesus. För andra handlar det om att vandra i naturen, gå på konserter eller söka nya kristna gemenskaper och upplevelser. Också att tillägna sig ett språk för att kunna utrycka sin tro, och dela den med andra.
Enligt Therese Jadeland är behovet av andlig fördjupning större idag än det varit tidigare. Det kan delvis vara ett resultat av att allting omkring oss nu går så fort.

Samtidigt, påpekar hon, har det de senaste åren blivit mer accepterat att tro.
– Kunskap och vetande är jättebra, men tidigare fanns det en inställning att ju mer vi vet desto mindre behöver vi tro. Numera vet vi att vår kunskap är väldigt begränsad, och då har det blivit okej att tro igen.
– Jag tror även att invandringen har påverkat oss. Idag är det okej att skylta öppet med sin tro. På bussen möter vi hela tiden olika religiösa symboler, och på tv ser vi fotbollsspelarna göra korstecknet innan de springer in på planen.

Fosie är en stadsdel som rymmer många kulturer och religioner, hur märks den ökade andligheten i er kyrka?
– Här finns naturligt en levande ekumenik och religionsdialog är inget som vi behöver jobba på. I vår gudstjänst finns människor, unga och gamla, som är födda i en mängd olika ortodoxa traditioner och även den katolska, säger Therese Jadeland.
varför är det då viktigt med andlig fördjupning? Enligt Therese Jade-land gör den oss friare att vara de vi är. De som Gud har skapat oss att vara.
– Genom att Gud sände sin son Jesus till oss, och att han dog för oss kan vi börja om på nytt varenda dag. Vi föds på nytt, varje ny dag innebär nya försök och möjligheter.

Vad innebär det?

– Att vi i slutet av varje dag kan glädjas över det som blivit bra, och att vi nästa dag kan få hjälp att förändra det som inte blev så bra. Att varje dag få chansen att göra nytt, det är den kristna livspulsen.

I den nya foldern med kyrkans olika grupper för andlig fördjupning går det att hitta allt från bibelstudiegrupper, retreater och pilgrimsvandringar till målning och upptäcktsfärder för yngre, så kallade kyrkdetektiver. Även om de olika aktiviteterna i första hand vänder sig till vuxna som vill komma vidare i sin tro, så är alla åldrar välkomna att delta, understryker Therese Jadeland. Vad man väljer är helt och hållet en personlig avvägning.
– Jag tycker att man ska göra det enkelt för sig, och välja något som känns roligt och spännande och som gör en nyfiken. Ungefär som när man väljer en frukt, välj den som ser godast ut, om du sedan inte gillar den så välj en annan.

När Therese Jadeland själv känner att hon är i behov av andlig fördjupning åker hon på retreat till England. Hon brukar försöka komma i väg en gång om året, fem dagar åt gången, tillsammans med sin andliga vägledare.
– Genom tystnad och bön försöker vi närma oss de beröringspunkter där jag kan känna mig omsluten, att Gud är nära.

Efter retreaten känner sig Therese Jadeland lugnare och full av energi. Det är som att komma hem, säger hon.
– Jag landar i mig själv. Och ju mer jag landar i mig själv, desto mer öppen blir jag för omvärlden, konstaterar hon.

Mellan de engelska retreaterna kan Therese Jadeland uppleva Guds närvaro i många olika sammanhang; i gudstjänsten, när hon medverkar i dop eller begravningar, i enskilda samtal eller när hon tar en promenad på den skånska slätten.
– Det finns en vila i det öppna landskapet och att få vara en liten del av det stora hela.

Så var det det där med Zlatan och Bruce Springsteen, på vilket sätt har de med andlig fördjupning att göra?
– Att se Zlatan spela fotboll eller gå på en konsert med Bruce Springsteen, det är absolut en andlig upplevelse. Dessutom handlar andlig fördjupning inte bara om att ta emot, utan också om att ge till andra. Båda Zlatan och Bruce använder och delar med sig av sina gåvor fullt ut. De vilar i det, och det är en Guds nåd att våga göra det fullt ut, avslutar Therese Jadeland.

Text: Göran Engström. Foto: Kristina Strand Larsson.

Artikeln har tidigare publicerats i Svenska kyrkan Malmös magasin Trovärdigt 3 2016.